Klasyfikcaja 2018

lp. kierowca
1. Jakub Brzeziński 22 30 30 23 41 - - 146.0
2. Grzegorz Grzyb 28 22 - - 54 14 - 118.0
3. Mikołaj Marczyk 20 - 22 - 24 30 - 96.0
4. Tomasz Kasperczyk 10 18 - 29 - 14 - 71.0
5. Dariusz Poloński - - 14 13 33 4 - 64.0
6. Marcin Słobodzian 6 8 11 8 12 8 - 53.0
7. Zbigniew Gabryś 14 - - 18 16 - - 48.0
8. Jarosław Kołtun 9 14 - - - 19 - 42.0
9. Łukasz Byśkiniewicz 4 10 8 12 8 - - 42.0
10. Wojciech Chuchała - - - - 21 - - 21.0
11. Filip Nivette - - 18 - - - - 18.0
12. Łukasz Habaj - - - - - 18 - 18.0
13. Łukasz Kotarba 2 - 6 - 6 2 - 16.0
14. Kacper Wróblewski 1 7 - 4 2 - - 14.0
15. Jacek Jurecki - 4 - 6 - - - 10.0
16. Damian Łata - - 4 2 - - - 6.0
17. Szymon Ruta - - - - - 6 - 6.0
18. Sławomir Strychalski - 2 2 - - - - 4.0
19. Paweł Krysiak - 1 - - - - - 1.0
20. Grzegorz Bonder - - 1 - - - - 1.0
21. Kamil Bolek - - - 1 - - - 1.0
22. Maciej Stolarski - - - - - 1 - 1.0